קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 03 שנת 2008

31/01/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 3 מיום 11.01.08


12 ינואר 2008


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2 מיום 08.01.08.
2. אישור מינויה של אפרת וייס לעורכת ניבים.
3. תוכנית עבודה למזכירות הקיבוץ 2008.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 2 מיום 08.01.08.


2. אושר מינויה של אפרת וייס לעורכת ניבים.


3. תוכנית עבודת המזכירות 2008
התקיים דיון בהצעות לתוכנית העבודה.
סוכמו עיקרי התוכנית, מסמך מצ"ב.

 

תוכנית עבודת המזכירות 2008
נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב