קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 05 שנת 2008

26/02/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 5 מיום 22.01.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 4 מיום 15.01.08
2. עדכון לגבי ההתקדמות בנושא הסכמי "אהדה" עם משפחות בעלי צרכים מיוחדים.
3. עדכון לגבי תחום בריאות.
4. תקנון קליטה
5. קבלה לחברות:
· הראל להב
· אבי הדר
· שי פלדמן
· ליבנה קסטין
· נועה ניימן
· מורן רוגלין
· לילך קופרמן
· דגנית בלבן
· סיוון דדוש
6. רותי פלורסהים, עדכון לגבי מעמדה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 4 מיום 15.01.08


2. הסכמי "אהדה"
נמסר לחברי המזכירות על ההתקדמות בדיונים עם המשפחות לקראת החתימה על הסכמי "אהדה" עם משפחות בעלי הצרכים המיוחדים. התהליך מלווה בסיוע עו"ס דן שרון.


3. עדכון לגבי מערכת הבריאות
נמסר לחברי המזכירות עדכון כי בתאום עם מערכת הבריאות הוחלט על הזמנת יועץ ארגוני למערכת שיביא את המלצותיו בפני הצוות המקצועי ובפני המזכירות.


4. תקנון קליטה
סוכמה טיוטת ההצעה שתגיע לדיון לאסיפה הכללית, (מצ"ב).


5. קבלה לחברות:
הראל להב, אבי הדר, שי פלדמן, ליבנה קסטין, נועה ניימן, מורן רוגלין, לילך קופרמן, דגנית בלבן, סיוון דדוש.
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבל לחברות את כל המועמדים הנ"ל.


6. רותי פלורסהים, עדכון לגבי מעמדה.
· רותי הודיעה כי היא מפסיקה את תהליך הקליטה ובחודש אוגוסט 08 המשפחה עוברת ליקום.
· רותי ביקשה כי עד עזיבת המשפחה לא יחול שינוי במעמדה.
· סוכם כי המזכירות רושמת בפניה את הודעתה של רותי כמו כן סוכם לקבל את בקשתה של רותי ולאשר לה להישאר במעמד מיוחד בתקופת הביניים ולא יאוחר מיום 30.08.08.

 

תקנון קליטה

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, נורית אחרק, מיכי דרורי (חלקי), דליה מורן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, חנן רוגלין
מוזמנת: שרון תירוש

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב