קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 06 שנת 2008

26/02/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 6 מיום 29.01.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 5 מיום 22.01.08
2. הצעה לניהול הפיקדון לחלף ביטוח לאומי
3. קבלה לחברות:
· אוריה טמים
· דפנה להב
· גילי רבין (פניה לקבלה לחברות למרות היותו בשרות חובה בעת קבלת ההחלטה על השינוי)
4. רכזת רווחה – הנהלת מש"א מביאה לאישור המזכירות את מינוייה של רבקה מדבייר לתפקיד רכזת רווחה במקומה של עדה שחר שביקשה לסיים.
5. פניית ענת רותם להקלה בתשלום התושבות.
6. סיכום הערות החברים למבנה הארגוני של הקהילה בהמשך לדיון בהצעה בקריאה ראשונה באסיפה הכללית.
7. תקנון קליטה - סיכום נוסח הצעת המזכירות לתקנון הקליטה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 5 מיום 22.01.08


2. אושרה ההצעה לניהול הפיקדון לחלף ביטוח לאומי (מצ"ב)


3. קבלה לחברות:
· אוריה טמים – סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלו לחברות.
· דפנה להב – סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלה לחברות.
· גילי רבין – לאור העובדה שגילי היה בשנת שירות טרם שירותו הצבאי ולמרות שגילי היה חייל בשרות חובה בעת ההחלטה על השינוי באורחות החיים, סוכם לאפשר לו להגיש את מועמדותו לקבלה לחברות. הדיון בקבלתו לחברות יערך בנוכחותו במועד אחר.


4. רכזת רווחה
סוכם לאשר את מינויה של רבקה מדבייר לתפקיד, רבקה תחל בתפקידה לאחר חופשת הלידה.


5. פניית ענת רותם (בת זוגו של מיכאל) להקלה בתשלומי התושבות
סוכם לאשר את בקשתה לתקופה נוספת חד פעמית למשך ששה חודשים בלבד.


6. מבנה ארגוני לקהילה
בהמשך לדיון באסיפה הכללית בהצעה למבנה הארגוני בקהילה סוכמו הערות החברים והנושא יחזור לדיון באסיפה ולהכרעה בקלפי.


7. תקנון קליטה
סוכם נוסח ההצעה, הנושא יגיע לדיון בקריאה ראשונה באסיפה הכללית הקרובה.

 

מבנה ארגוני לקהילה
תקנון קליטה
נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין
מוזמנת: שרון תירוש
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב