קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 08 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 8 מיום 19.02.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 7 מיום 12.02.08.
2. הצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים.
3. סיכום תקנון הקליטה לאור הערות והסתייגויות החברים.
4. מינוי עודד בלבן כדירקטור בבית הספר אדם וסביבה.
5. אישור בעלי זכות חתימה בחשבון הקהילה.
6. קבלה לחברות:
נעמה רותם, תום הר-נוי, עופר הדר, שלי ציקמן, דן גפני.
7 מצוקת דיור, מוזמנת לידי רובינסקי.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 7 מיום 12.02.08.


2. הצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים
התקיים דיון בקריאה ראשונה בהצעה, הדיון ימשך בישיבה הבאה.


3. תקנון הקליטה
התקיים דיון בהסתייגויות החברים, רשימת ההסתייגויות תובא לדיון והכרעה ביחד עם הדיון המסכם בתקנון הקליטה.


4. עודד בלבן מונה לדירקטור במועצת המנהלים של אדם בסביבה במקומו של יהודה בראנץ שסיים את תפקידו.


5. אושרו בעלי זכות החתימה בחשבון הקהילה:
קבוצה א': חנן רוגלין, שרון תירוש
קבוצה ב': ערד סלוצקי, קרן רוט

רק חתימתם של שני בעלי זכות חתימה, שניים מקבוצה א' או אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' תחייב את חשבון הקהילה לכל דבר ועניין.


6. קבלה לחברות:
· נעמה רותם, סוכם להמליץ בחיוב
· תום הר-נוי, סוכם להמליץ בחיוב
· עופר הדר, סוכם להמליץ בחיוב
· שלי ציקמן, סוכם להמליץ בחיוב
· דן גפני, סוכם להמליץ בחיוב


7. מצוקת דיור
לידי רובינסקי הציגה בפני חברי המזכירות את מצוקת הדיור של משפחתה.
המזכירות רשמה בפניה את הדברים ותעשה ככל יכולתה על מנת לקדם את נושא תוספת
הבניה לדירתם.

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין.
מוזמנת: שרון תירוש.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב