קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 09 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 9 מיום 26.02.08

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 8 מיום 19.02.08
2. הצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים, המשך הדיון.
3. תוכנית השקעות בקהילה, סיכום הדיון.
4. קבלה לחברות:
· ינון משלנקה
· עידית אשד
· אשבל קסטין
· רמי פירקה
· ירון אופמן
· טל קלינה, במסלול מיוחד


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 8 מיום 19.02.08.


2. פתיחת חשבונות בנק לחברים
סוכמו הערות החברים, תועבר לחברי המזכירות טיוטה מתוקנת לסיכום הדיון בהמשך.


3. תוכנית השקעות 2008 (מצ"ב)
אושרה תוכנית ההשקעות בקהילה 2008, התוכנית תובא לאישור האסיפה הכללית.


4. קבלה לחברות:
· ינון משלנקה, סוכם להמליץ בחיוב.
· עידית אשד, סוכם להמליץ בחיוב.
· אשבל קסטין, סוכם להמליץ בחיוב.
· רמי פירקה, סוכם להמליץ בחיוב.
· ירון אופמן, סוכם להמליץ בחיוב.
· טל קלינה, הנושא יסוכם בישיבה הבאה לאור מעמדו המיוחד.

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב