קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 10 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 10 מיום 04.03.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 9 מיום 26.02.08.
2. אמנון והגר סירוטה, פנייה לשנת חופש.
3. אריה ואסתי ברקן, פניה לעבודה בחו"ל.
4. קבלה לחברות:
· גלי כנען
· מיטל משלנקה
· גילי רבין
5. רות רבין ואבי מן, פניה לקבלת גילאי מן וטלי רבין לחברות בהתאם להסדר תוכנית השינוי.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 9 מיום 26.02.08.


2. אמנון והגר סירוטה, פניה לשנת חופש.
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את פנייתם תוך המגבלות הבאות:
· הדירה לא תישמר למשפחה.
· חזרתם מהחופש מותנית במציאת פתרון דיור בקיבוץ (הקיבוץ לא יממן דיור מחוץ לקיבוץ)


3. אריה ואסתי ברקן, עבודה בחו"ל
אריה ואסתי פונים לצאת לעבודה בפנמה לתקופה של 4 שנים במסגרת הכללים שאושרו בנושא באסיפה הכללית מיום 07 אוגוסט 2005.
המזכירות סיכמה להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את פנייתם בכפוף להסדרת הנושאיים הביטוחים והפנסיונים בתקופת עבודתם בחו"ל וכל זאת טרם יציאתם לחו"ל.


4. קבלה לחברות:
גלי כנען – סוכם להמליץ לאסיפה לקבלה לחברות בגעש.
מיטל משלנקה – סוכם להמליץ לאסיפה לקבלה לחברות בגעש.
גילי רבין – סוכם להמליץ לאסיפה לקבלו לחברות בגעש.


5. פניית רות רבין ואבי מן לקבל את גילאי וטלי לחברות.
הנושא יסוכם בישיבה הבאה.

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב