קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 11 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 11 מיום 11.03.08

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 10 מיום 04.03.08
2. ניהול הכספים במועצה הכלכלית (מצ"ב)
3. קבלה לחברות:
אלון טמים
4. פניית אבי מן ורות שהם גלעד לקבלת ילדיהם לחברות.
5. פניית ספי ויעל תירוש בעניין קבלה לחברות של אלה תירוש.
6. עדכון לגבי בניה ללא היתר של נאור ותמר סלוצקי.
7. עדכון לגבי סוסנה משלנקה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 10 מיום 04.03.08.


2. ניהול כספים במועצה הכלכלית
אושרה פה אחד ההצעה לניהול כספים במועצה הכלכלית, הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית.


3. קבלה לחברות: אלון טמים
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבל את אלון לחברות בקיבוץ.


4. פניית אבי מן ורות שהם גלעד.
לאור הטענה של רות ואבי שילדיהם עומדים בקריטריונים שהקיבוץ קבע לקבלה לחברות בהסדר של תוכנית השינוי, ולאור העובדה שחסרים מסמכים המוכיחים את טענתם, סוכם לעשות מאמץ להשיג את המסמכים ולזמן את מאיה ויצחק (ו. צעירים) לדיון בנושא.


5. פניית ספי ויעל תירוש בעניין אלה תירוש.
אושרה פנייתם להכיל על אלה תירוש את החלטת המזכירות בנושא קבלה לחברות לבנים שלא נמצא להם דיור בקיבוץ טרם היום הקובע, ללא קשר לתוצאות ההצבעה בקלפי בעניין ערעור המזכירות.


6. עדכון לגבי בניה ללא היתר של נאור ותמר סלוצקי.
רמי כהן מסר את תוכן שיחתו עם המשפחה בנושא, לאור טענת המשפחה כי אינם רואים בבניה שבוצעה בניה ללא היתר, סוכם לזמן את המשפחה לדיון במזכירות.


7. עדכון לגבי בקשתה של סוסנה משלנקה לחזור לעבודה במערכת הגיל הרך.
דליה מורן ונורית אחרק שמונו ע"י המזכירות לטפל בנושא, מסרו עדכון לגבי הטיפול מול מערכת החינוך. נמסר שלאחר בדיקה מקיפה מערכת החינוך איננה רואה אפשרות להחזיר את סוסנה לעבודה בגיל הרך עפ"י בקשתה. סוכם כי דליה ונורית ימשיכו לנסות לסייע לסוסנה במציאת מקום עבודה.

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, נורית אחרק, חנן רוגלין
מוזמנת: שרון תירוש

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב