קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 12 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 12 מיום 16.03.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 11 מיום 11.03.08.
2. פניית אבי מן ורות שהם גלעד, סיכום הדיון. מוזמנים יצחק כנען ומאיה יערי (ו. צעירים)
3. פניית טל קלינה, סיכום הדיון.
4. תשובה לשאילתא של זמי בן חורין, מוזמן יוסף כץ.
5. מתנה לפסח
6. קבלה לחברות:
· ליהי אבני
· איילה ברקן
7. הצעה לקליטה בהסדר מיוחד של בני זוג של חברי קיבוץ, מוזמנים נציגי המשפחות


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 11 מיום 11.03.08.


2. פניית אבי מן ורות רבין
בעניין הכללת גילאי מן וטלי רבין ברשימת הבנים הזכאים להיכלל ברשימת הבנים הזכאים להסדר מיוחד לקבלה לחברות לבנים שלא נמצא להם דיור בקיבוץ טרם היום הקובע.
לאחר שהמזכירות שמעה את יצחק כנען ומאיה יערי ולאחר שהוצגו בפניה המסמכים הרלוונטיים עליהם חתמו הבנים ולאחר שהתברר כי בהתאם למסמכים גילאי וטלי לא היו תחת ההגדרה של עצמאות כלכלית משום שלא גרו בקיבוץ על פי בחירתם לאורך תקופה של מספר שנים, סיכמה המזכירות ברוב קולות לדחות את פנייתם.


3. טל קלינה
לאור המסלול המיוחד בו נמצא טל, סוכם להכליל אותו ברשימת הבנים שזכאים להתקבל לחברות בתנאים של ההסדר המיוחד טרם היום הקובע וכל זאת לאחר סיום השירות הסדיר בצה"ל.


4. תשובה לשאילתא של זמי בן חורין
יוסף כץ סקר את פעילות ענף האחזקה וכן את מחירון עבודת החברים ומחיר שעת עבודה של המניטו. בהתאם תינתן תשובה לשאילתא של זמי בן חורין באסיפה הבאה.


5. מתנות לפסח
בהתאם להחלטת המזכירות מיום 28 אוקטובר 2007 סוכם לאשר את גובה המתנה לחברים לפסח אשר יעמוד על 200 ₪ (בתלושי שי) לחבר הזכאי לקבל את המתנה מהקהילה.
הודעות בהתאם נשלחו גם למנהלי התחומים בענפי הקהילה וכן נמסר כי הנושא תואם עם המועצה הכלכלית בהתאם להחלטה.


6. קבלה לחברות:
· ליהי אבני הודיעה כי היא עוברת לגור אצל ההורים בהתאם פונה לקבלה לחברות, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלה לחברות בגעש.
· איילה ברקן, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלה לחברות בגעש.


7. הצעה לקליטה בהסדר מיוחד של בני זוג של חברי קיבוץ
נדונה בקריאה ראשונה פנייתם של אמרי מזור, כרמית פלג, אמיר סקיבה, אורית פירקה ואמיר סיטרין לקבל לחברות את בני זוגם בתנאים של ההסדר לשינוי אורחות החיים ובהתאם לתקנון הקליטה הקודם.
הנושא יסוכם באחת מישיבות המזכירות הקרובות.

נוכחים: דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, רמי כהן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב