קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 13 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 13 מיום 25.03.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 12 מיום 16.03.08.
2. פגישה עם המועמדים הזכאים להיכלל ברשימת הבנים שלא נמצא להם דיור בקיבוץ טרם היום הקובע.
3. פנייה בדבר הסדר פתרונות דיור לצעירים, מוזמנות: נעמה שחר, הדר נגרי, הילה שחר, אדוה רוגלין.
4. מיכאלה וארז גולדשטיין, ערעור על החלטת ועדת דירות בנוגע לדירתם המיועדת. מוזמנים ו. דיור.
5. אמנון והגר סירוטה, ערעור על החלטת המזכירות בנוגע לשמירת דירתם בתקופת החופשה המיוחדת.
6. ערעור רות שהם גלעד בעניין אי הכללתה של טלי רבין ברשימת הבנים הזכאים להסדר המיוחד (סעיף 2 בסדר היום
7. סיכום לגבי הכללתו של גילאי מן ברשימת הצעירים הזכאים להסדר המיוחד.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 12 מיום 16.03.08.


2. פגישה עם הצעירים הזכאים להיכלל בהסדר המיוחד.
המזכירות בירכה את הצעירים שפנו להתקבל לחברות והביעה צער כי טרם נמצא להם מקום מגורים בקיבוץ.
המזכירות הבהירה לצעירים את תמונת המצב והערכותיה לגבי מועד אפשרי למימוש זכותם להתקבל לחברות בהסדר המיוחד.
המזכירות תעביר לצעירים את מכתבי ההתחייבות חתומים בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית.
המזכירות אישרה את רשימת הבנים הזכאים (מצ"ב)


3. פניה בדבר הסדר פתרונות דיור לצעירים
קבוצת הבנות העלתה בפני המזכירות את העובדה כי ישנם כ 24 צעירים בודדים, חלקם עם ותק של 12 שנה בקיבוץ המתגוררים בחדרים מאוד קטנים. הצעירים מבקשים כי בעת תהליך קבלת ההחלטות הקשורות בקליטה ובניסוח תקנון הדיור יילקח בחשבון מצבם וזכויותיהם.
המזכירות רשמה בפניה את בקשתם של הצעירים ותתייחס לדברים בעת הדיון על תקנון הדיור האמור להגיע בקרוב לדיון במזכירות.


4. ערעור מיכאלה וארז גולדשטיין על החלטת ו. דיור
המזכירות שמעה את מיכאלה וארז ואת התייחסות ו. דיור לנושאים שהועלו על ידם שבמרכזם הטענה שהדירה שהוצעה להם אינה נותנת פתרון ראוי לצורכיהם. המזכירות לאחר ששקלה את הנושא על היבטיו השונים סיכמה פה אחד לדחות את הערעור ולאשרר את החלטת ו. דיור בנושא.


5. ערעור הגר ואמנון סירוטה על החלטת המזכירות
המזכירות שמעה את השגותיהם של אמנון והגר על החלטת המזכירות. בדיון הועלה בין היתר נושא קיפוח הזכויות של החברים הגרים בדירות מעבר לעומת אלו הגרים בדירות קבע בעת יציאת החבר לחופשה מיוחדת.
לאור הדברים, סוכם לקבל את הערעור, כמו כן סוכם לתת לנושא מענה ראוי בתקנון החופשה המיוחדת האמור להגיע לדיון במזכירות.


6. ערעור רות שהם גלעד
בהמשך לדיון בנושא מישיבה קודמת, ערערה רות על החלטת המזכירות בדבר אי הכללתה של טלי רבין ברשימת הצעירים הזכאים להיכלל בהסדר המיוחד (סעיף 2 לסדר היום)
לאור הדברים ובעיקר לאור העובדה כי טלי הוטעתה על ידי הגורמים שטיפלו בנושא לחשוב כי היא נמצאת בעצמאות כלכלית למרות כי בהתאם להחלטות לא הייתה במעמד זה, הוחלט לקבל את הערעור ולהכלילה ברשימה.


7. סיכום לגבי גילאי מן
בהמשך להחלטת המזכירות מיום 16.03.08 בעניין זכותו של גילאי מן להיכלל ברשימת הבנים הזכאים להסדר המיוחד ולאחר שהוצגו בפני המזכירות נתונים שלא היו ידועים לה בעת קבלת ההחלטה, סיכמה המזכירות כי גילאי עומד בכללים שהוחלט עליהם ולכן זכאי להיכלל בהסדר המיוחד (סעיף 2 לסדר היום)

נוכחים: חנה שושן, מיכי דרורי, הוגו לובל, נגרו רובינשטיין, פנינה מדבייר, רמי כהן, נורית אחרק, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב