קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 15 שנת 2008

16/04/2008

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 15 מיום 08.04.08

נוכחים: נורית אחרק, מיכי דרורי, הוגו לובל, חנה שושן, פנינה מדבייר, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, חנן רוגלין
סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 14 מיום 01.04.08
2. תוכנית הבינוי, מוזמן ערד סלוצקי – מרכז המשק
3. בניה חדשה
הצעת החלטה בנושאים שונים הקשורים בבניית השכונה החדשה (מצ"ב)
4. קליטת בני זוג של חברי קיבוץ
דיון בפניית מספר משפחות בנושא.


סיכומים והחלטות


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 14 מיום 01.04.08.


2. תוכנית הבינוי
נמסר ע"י ערד דו"ח מפורט על הפעולות המתבצעות ע"י הגורמים השונים על מנת להביא את המחלוקות בנושא לידי פתרון. המזכירות רושמת לפניה ללוות באופן צמוד את הנושא ולקבל על כך עדכונים באופן תדיר כל ישיבה.


3. בניה חדשה
אושרה הצעת צוות היישום בנושא. ההצעה תפורסם לידיעת הדיירים בהקדם האפשרי.


4. קליטת בני זוג של חברי קיבוץ
המזכירות החליטה פה אחד לדחות את פנייתם של מספר חברי קיבוץ לקלוט את בני ובנות זוגם בתנאים של תקנון הקליטה הקודם ובהתאם את בקשתם להחיל עליהם את הכללים המלאים של התוכנית לשינוי אורחות החיים.
המזכירות פונה ומציעה לאותם בני זוג שמעונינים בכך להציג את מועמדותם לקליטה והמזכירות תשמח לפעול לקליטתם בהתאם לתקנון הקליטה שהתקבל לאחרונה באסיפה
הכללית.
 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב