קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 16 שנת 2007

08/05/2008

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 16 מיום 29.04.08

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 15 מיום 08.04.08
2. שילוב צעירים בקיבוץ.
3. תקנון דיור, מוזמנת נעמה שחר – ו. דיור.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 15 מיום 08.04.08.


2. שילוב צעירים בקיבוץ.
אושרה ההצעה בנושא שילובם של הצעירים, (מצ"ב).


3. תקנון דיור
הובא לדיון בקריאה ראשונה תקנון דיור חדש.
הנושא יחזור לדיון לאחר עדכון התקנון בעקבות הערות חברי המזכירות.

 
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב