קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 17 שנת 2008

20/05/2008

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 17 מיום 13.05.08

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.
סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 29.04.05.
2. הצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים והצעה להסדר חובות החברים.
3. אישור הקמת צוות להכנת הצעות להתייעלות בקהילה לקראת תקציב 2009.
4. נהל כניסה לבית התינוקות, מוזמנות: אטי פופר והדר נגרי.
5. המלצות צוות היישום בנושא ביצוע שלב א' של הבניה למגורים.
6. הצעת צוות היישום לעדכון המיסוי הפרוגרסיבי ואגרת הקהילה.
7. הצעת צוות היישום להגדלת רשת הביטחון למשפחות עם חיילים.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 29.04.08.


2. הצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים והצעה להסדר חובות החברים.
אושרה ההצעה המצ"ב. הנושא יובא לדיון מסכם באסיפה הכללית ולאישור בקלפי.


3. אושרה ההצעה להקמת הצוות להכנת הצעות להתייעלות בקהילה.


4. אושרה ההצעה לעדכון נהל כניסה לבית התינוקות, מצ"ב.


5. אושרה ההצעה של צוות היישום בנושא ביצוע שלב א' של הבניה למגורים, מצ"ב.


6. אושרה הצעת צוות היישום לעדכון המיסוי הפרוגרסיבי ואגרת הקהילה, מצ"ב.


7. אושרה הצעת צוות היישום להגדלת רשת הביטחון למשפחות עם חיילים, מצ"ב.

סעיפים 5,6,7 יובאו לדיון ולאישור האסיפה הכללית.

 
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב