קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב
ציר הזמן
אין רכיביםחסר רכיב