קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07 שנת 1999

15/02/1999
�� �����
���� ����� ��' 7, ����: ���� ������, ���� ��� 15.2.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����:

�. ����������

����� ��� ����� ���� ����� 16/2/99 ������ �������: ���� �������, ����� ���������.

�. ������

1. ���� ������� ��������
�������� ����� ����� ������� ����� ������ ���� �� ���� ������� ��������.

2. ���� ������
�������� ����� ������ ����� �� ������ �� ���� ��� ������ ���� ������.

3. ����� ��"�
����� ��"� ����� ������ ����� �� ������ �� ������ ����� ������ ��"�: ���� ������, �� ���, ���� ����, ��� �����.

4. ��� ����� ������� ����� (���� ������ ������� ����� ������) �� �����
����� ��"� ����� ������ ����� �� ����� ������� ���� ����� ������� �����.

�. �����

1. ����� ���������� - ���� ����� �� ���� ��
���� �� ���� ����� ���� ������� ������ ����������.
����� ����� ������ ���� ����� �� 2/3 ������ ��������.
������ ������� ����� ����� ��' 6 ���� 8.2.99 �-10.2.99

1. ���� ���� (��� ������ ��� ������ ���� ����)
������ ����� �� ������ ���� ���� ����� ��' 1 ��� ������� ������ ������ ���� 8.2.99
��� ������
����� ������
חסר רכיב