קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12.03.2001 מספר 09 שנת 2001

12/03/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 12/3/2001 שיחה מס: 9 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 13/3/2001 בין השעות 10:00-19:00 על נושאים שבשיחה.

2. בכל הצבעה בקלפי יכול כל חבר קיבוץ שהצביע לערער על החלטה שהתקבלה אף אם לא היה נוכח בשיחה עצמה.

ב. לאישור

1. קבלת אטה פלר למועמדות.
המזכירות בעד ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. קבלת צביקה בורודצקי לחברות.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש מהמצביעים.

3. קבלת אורית פירקה לחברות.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש מהמצביעים.

4. קבלת יונית סגל לחברות.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש מהמצביעים.

5. צרוף אסנת נגרי לפורום הנהלת מש"א במקום חוה ציקמן שביקשה לסיים. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

6. יחזקאל פירקה לריכוז ועדת צעירים. הנהלת מש"א מציעה את יחזקאל פירקה לריכוז ו. צעירים. פירקה מסכים לקבל את התפקיד.

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. ניהול התקציבים האישיים בבנק
המזכירות מביאה לדיון והחלטה את ההצעה למעבר לניהול התקציבים האישיים בבנק.

להלן ההצעה להחלטה:
א. כל חבר יחליט האם ברצונו לעבור לבנק.
ב. כל חבר יחליט באיזה בנק הוא מנהל את חשבונו. (ההתקשרות שלנו וההטבות שקיבלנו הם מסניף בנק הפועלים בקוסמוס שלנו).
ג. תונהג ריבית על התקציבים האישיים של החברים החל מה- 1/6/2001 בגובה של 0.5% לחודש.
שינוי בגובה הריבית יומלץ על ידי ו. כספים, במידת הצורך, ויאושר ע"י המזכירות.
ד. חברים הנמצאים בחוב בתקציב האישי יוכלו לעבר לניהול התקציב בבנק ולהשאיר את החוב כהלוואה ללא ריבית שתפרע בתקופה שתוסדר עם כל חבר.
ה. חבר שעובר לניהול התקציב בבנק יקבל כרטיס אשראי חדש מהבנק ויבוטל כרטיס האשראי של געש.
ו. הקיבוץ ישלם לכל חבר שעובר לבנק 15 ש"ח בחודש בגין דמי ניהול ועמלות שימוש בחשבון.

ההצבעה על כל ההצעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 8 מתאריך 5/3/2001.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב