קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09.12.2002 מספר 27 שנת 2002

09/12/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 9/12/2002 שיחה מס: 27 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. לדיון

1. סיכום משק 9 חודשים ינואר-ספטמבר 2002.
מובא לדיון סיכום משק ינואר-ספטמבר 2002.
הסיכום יוצג על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח ויתקיים דיון.
חומר יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 26 מתאריך 2/12/2002

1. אושרה תוכנית הבינוי והגבהים של שכונת המגורים געש-סקום.

2. אושרה דרך הגישה לשכונת המגורים געש-סקום.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב