קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 04 שנת 2004

29/01/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 04 מתאריך 29/01/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. אישור בחירת הנהלת שירותים במשה הדר למנהל ענף מזון.
המזכירות דווחה על תהליך בחירת מנהל חדש לענף המזון לאחר שרביב דור שכיהן בתפקיד ביקש לסיים. המזכירות אישרה את בחירת הנהלת שירותים במשה הדר כמנהל החדש לענף המזון בגעש ותמסור על כך הודעה בשיחת הקיבוץ.

3. אישור הסדר טיעון בין השותפות געש מפעלי תאורה לרשות להגבלים עסקיים
המזכירות עודכנה לגבי פרטי ניהול המהלכים בין עורכי הדין של געש לבין הרשות, והוצגו לפניה נוסחי כתב אישום והסדר טיעון שגובשו בהסכמה בין הצדדים. המזכירות יפתה את כוחם של המזכיר, הגזבר ורכז המשק לחתום בשם הקיבוץ על הסדר הטיעון כפי שהוצג בפני המזכירות.

4. הסדרי פנסיה – בהשתתפות חברי ועדת פנסיה
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות חברי ועדת פנסיה לגבי הצעת ועדת פנסיה, שנידונה בשבועות האחרונים בפורומים שונים בקיבוץ, לגיבוש פתרון לבעיית הבטחון הפנסיוני בגעש, על פי עקרון של שני מסלולים: א. פנסיה צוברת בקרנות פנסיוניות ב. פנסיה תקציבית, שתובטח ע"י בטוחות עליהן יוסכם. לגבי היקף הצבירה בקרנות הפנסיה והקצאת המשאבים והבטחונות להבטחת הפנסיה התקציבית, יוחלט בהתאם להגדרות מפורטות שיגובשו במטרה להבטיח לחברי געש רמת חיים נאותה בגיל העבודה ובגיל הפרישה בכפוף לאפשרויות הכלכליות בטווח הקצר והארוך.
סוכם להמליץ לקיבוץ לקבל החלטה התומכת בהקמת צוות שיבדוק את הנושא באופן מקצועי ויסודי, ויביא חלופות מגובשות ומעשיות להחלטת הקיבוץ.
משתתפים:
צביקה גולדברג, יחזקאל פירקו, ישראל פלג, ריינולד ליבשיץ, יואב דרורי, אמנון סירוטה, אסנת נגרי, אופיר סיטרין, דני קייט, מרדכי כהן, רותי כ"ץ, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב