קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 22.03.2004 מספר 07 שנת 2004

22/03/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 22/3/2004 שיחה מס: 7 שנה: 2004
תוכן השיחה
א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 23/3/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה ובשיחה הקודמת (אישור השקעה במשתלה לצמחי בית במתחם הלולבו).

ב. לאישור

1. בחירת גזבר
הנהלת מש"א ומועצת מנהלים מביאות לאישור את המלצתן לבחור באופיר סיטרין כגזבר הקיבוץ לקדנציה נוספת של 4 שנים.
ההצבעה בקלפי ולאישור נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. הארכת חוזה עם "סטואה" לשימוש באולם ובחורשה
מועצת המנהלים הכלכלית מביאה לאישור הקיבוץ את הארכת החוזה עם "סטואה" לשימוש באולם ובחורשה. מועצת המנהלים דנה בתנאים העסקיים המוצעים והמשמעויות הנובעות מהארכת החוזה עם "סטואה" וממליצה לקיבוץ לאשר את הארכת החוזה.
ההצבעה בקלפי ולאישור נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
חומר יחולק בשיחה. חברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.

ג. לדיון

1. הצעה לתהליך שינוי
מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון ואישור הקיבוץ הצעה לתהליך שינוי בגעש. המזכירות דנה בהצעה המצורפת בגב הדף לשיחה וממליצה לקיבוץ לאשרה.
ההצבעה בקלפי ולאישור נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
הצעת המזכירות לתהליך שינוי
החלטות שיחת קיבוץ
לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 15/3/2003

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב