קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 07 שנת 2005

12/04/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 7 מתאריך 12/4/2005
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
פנינה טמים – הסכם גישור.

המזכירות עודכנה שלפני מספר ימים נחתם הסכם גישור עם פנינה טמים. הסכם זה מסיים את הליך הגישור שהתקיים עמה במשך זמן רב, והסדיר בהסכמה את המחלוקות שהיו עמה סביב נושא פתיחת קרן ההשתלמות ומצב אי העבודה בו היתה במהלך חלק ניכר משנת 2003.
תשלומי תושבים

המזכירות דנה בנוסח הצעת החלטה לאופן חיוב התושבים בגעש, שהוכן ע"פ הנתונים שהובאו לדיון בישיבה הקודמת ובהתאם להחלטה שהתקבלה בקיבוץ בעניין כללים לתושבות בגעש.
סוכם שנוסח ההחלטה יובא לאישור סופי בישיבת המזכירות הבאה, ולאחר מכן תפעל המזכירות להסדרת נושא תשלומי התושבים בגעש בהתאם להחלטות הקיבוץ בנושא זה.
פניית חברים להבאת הורים ללא פתרון מגורים.

המזכירות קיימה דיון עקרוני לגבי פניות חברים להבאת הוריהם לגעש ללא פתרון של הוספת יחידת מגורים, וזאת עקב לחצי דיור קשים בגעש והמחסור בדיור לאוכלוסייה הקבועה. המזכירות החליטה שפניות של חברים להביא את הוריהם לגעש יובאו לדיון כל מקרה לגופו (כמקובל היום), אך עקב מצב הדיור הנ"ל, בשלב זה לא תתאפשר הקצאת מגורי הקיבוץ להורי חברים שהקיבוץ יאשר את פנייתם לבוא לגעש, והבאתם לגעש (בכפוף לאישור הפנייה כאמור), תתאפשר רק במסגרת הוספת מבנה (יביל או פתרון אחר).
פניית רותי סלוצקי לשנת חופש

המזכירות קיימה דיון בהשתתפותה של רותי סלוצקי בעניין פנייתה לשנת חופש מגעש.
המזכירות בעד אישור פנייתה של רותי לשנת חופש.
קבלת דקלה ואורן מעיין לחברות בגעש – בהשתתפות דקלה ואורן

המזכירות קיימה דיון על קבלתם של דקלה ואורן מעיין לחברות בגעש.
המזכירות בעד קבלתם של דקלה ואורן לחברות בגעש.
משתתפים: יואב דרורי, אופיר סיטרין, מירב סלוצקי, אסף ציקמן, ישראל פלג, ראובן גפני, שרון תירוש, אבי מן, אמנון סירוטה, ערד סלוצקי.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב