קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04.07.2005 מספר 15 שנת 2005

04/07/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 4/7/2005 שיחה מס: 15 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 6/7/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

2. השבוע ביום ג' 5/7/2005 בשעה 20:30 במועדון לחבר, יקיים צוות השינוי מפגש חברים בהנחיית אהרון ארז, בנושא תהליך השינוי בגעש. כפי שפורסם ע"י צוות השינוי, במפגשים אלו בין השאר: יימסר עדכון על עבודת צוותי המשנה, יוצגו ההצעות המתגבשות בצוותים אלו, יתקיים דיון ראשוני בציבור לגבי תוכן ההצעות, ויוחלפו דעות לגבי נושאים הקשורים לתהליך ככל שיידרש . מפגשים אלו יתקיימו בתדירות של לפחות אחת לשלושה שבועות, שלקראת כל מפגש תפורסם הודעה בעניין לכלל החברים.

ב. לדיון:

1. הצעת מועצת המנהלים הכלכלית למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.

א. מועצת המנהלים הכלכלית מביאה לדיון ואישור נוסף, את הצעתה למבנה ארגוני / ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש. מועצת המנהלים שבה ודנה בהצעה בהמשך לדיון הקודם שהתקיים בנושא בשיחת הקיבוץ לפני מספר שבועות, והכניסה בהצעתה מספר שינויים עקב הערות שהעלו החברים והתקבלו על ידה. הצעת מועצת המנהלים במתכונתה המתוקנת שתובא לדיון והחלטה בשיחה, חולקה לחברים בתאים לפני מספר ימים ותוצג בשיחה.

ב. נגרו רובינשטיין מציע הצעה פרטית לתיקון הצעת מועצת המנהלים הכלכלית. הצעת נגרו מצורפת לדף לשיחה ותובא לדיון והחלטה, במסגרת הדיון בשיחה בהצעת מועצת המנהלים הכלכלית.

ג. זמי בן-חורין מציע הצעה פרטית לתיקון הצעת מועצת המנהלים הכלכלית. הצעת זמי מצורפת לדף לשיחה ותובא לדיון והחלטה, במסגרת הדיון בשיחה בהצעת מועצת המנהלים הכלכלית.

ד. יוסף גלפז מציע הצעה פרטית לתיקון הצעת מועצת המנהלים הכלכלית. הצעת יוסף מצורפת לדף לשיחה ותובא לדיון והחלטה, במסגרת הדיון בשיחה בהצעת מועצת המנהלים הכלכלית
ההצבעה בקלפי, וההצעה שתקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים היא שתתקבל. במידה ואף אחת מההצעות לא תקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים, תיערך הצבעה נוספת בקלפי בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 14 מתאריך 27.6.2005

1. ברק בן-אריה התקבל לאורחות בגעש.
2. אחי קרן נבחר למבקר פנים בגעש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב