קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19.09.2005 מספר 21 שנת 2005

19/09/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 19/9/2005 שיחה מס: 21 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 21/9/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

ב. שאילתא:

1. שאילתא של זמי בן-חורין למזכיר קיבוץ געש
נוסח השאילתא: מזה מספר חודשים אני מנסה לקדם מספר נושאים השנויים במחלוקת. לצערי הרב, אני מקבל תשובות מתחמקות, ודחיות אין ספור.
אני מבקש ממזכיר הקיבוץ להסביר לקיבוץ מדוע אינו פועל בהתאם לבקשות, לשיחות, לסיכומי הלו"ז בנושאים שבהם התבקש לטפל על ידי.
תשובה לשאילתא תינתן בשיחה.

ג. לדיון:

1. ערעור של סילביה ליברמן על ההחלטה, בעניין בחירת ערד סלוצקי למרכז המשק הבא של געש.
סילביה ליברמן מערערת על החלטת השיחה שהתקבלה בקלפי, לבחור בערד סלוצקי למרכז המשק הבא של געש.
ההצבעה בקלפי, ולקבלת הערעור של סילביה נדרשים במצטבר: רוב רגיל מסך קולות המצביעים בעד קבלת הערעור, ומספר קולות גדול ממספר הקולות בעד ההצעה (137) בהצבעה בה התקבלה ההחלטה.

2. בחירת חבר למועצה הכלכלית
בהמשך להחלטת הקיבוץ לאשרר את הרכב המועצה הכלכלית, המזכירות מביאה לדיון ואישור בחירת חבר למועצה הכלכלית, במקום עדי ברקן שסיימה את תפקידה בגוף זה.
המזכירות מציעה לבחור במיכי דרורי לתפקיד חבר במועצה הכלכלית.
הצעות פרטיות של חברים לבחירת חבר/ה למועצה הכלכלית:
איתן יערי – מוצע ע"י נגרו רובינשטיין.
ההצבעה בקלפי והחבר שיקבל את מירב הקולות הוא שייבחר למועצה הכלכלית.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 20 מתאריך 29.8.2005

1. ערד סלוצקי נבחר לתפקיד מרכז המשק הבא של געש. הוגש ערעור ע"י סילביה ליברמן.

2. לא התקבל הערעור של זמי בן-חורין על ההחלטה בעניין כללים להעברת כספים לקיבוץ.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב