קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.03.2006 מספר 05 שנת 2006

13/03/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 13/3/2006 שיחה מס: 5 שנה: 2006
תוכן השיחה
א. הודעות:

1. מנהלת חינוך
אושר הרכב מנהלת החינוך במזכירות ובהנהלת השירותים.
החברים במנהלת: נגה סלוצקי יו"ר, אטי פופר מנהלת חינוך, עידית להב הגיל הרך, עירית
פאוסט מרכזונים, הילה שחר נעורים, שרון תירוש מש"א, נציגי ציבור והורים: גלי ריינשרייבר, דפנה דור, לידי רובינסקי, נעמי וסרלאוף, ישראל פלג, כלנית בוכמן.

2. פיקוח על כלבים ובעלי חיים
לאור המצב בגעש בו תקופה ארוכה נושא הפיקוח על הכלבים לא מוסדר בצורה נאותה, החליטה המזכירות לפעול על פי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג ועל פי חוק עזר לחוף השרון (פיקוח על כלבים ובעלי חיים), התשנ"ד 1994. נוסח החוקים המפורט מופיע באתר האינטרנט של המועצה האזורית ויתלה על לוח המודעות לידיעת הציבור הרחב.

3. קלפי
השבוע ביום רביעי 15/03/06 בין השעות 20:00 – 11:00 תיערך הצבעה בקלפי על הנושאים שעל סדר היום.

ב. לאישור:

1. קליטה
א. הילה שחר, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה ומביאה לאישור את קבלתה לחברות של הילה שחר.
ההצבעה בקלפי ולצורך קבלתה של הילה שחר לחברות נדרש רוב מיוחס עפ"י תקנון הקיבוץ.

ב. קבורה. ערעור על ההחלטה בנוגע לפנייתו של חיים קופלוב
המזכירות מערערת על ההחלטה שהתקבלה בשיחת הקיבוץ מס'4 מיום 13.02.06 לגבי קבורתה בבוא היום של בת אחותו של חיים קופלוב.
ההצבעה בקלפי ולצורך קבלת הערעור נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים ולפחות 61 קולות בעד.

ג. לדיון:

1. תהליך השינוי
צוות השינוי מביא לשיחת הקיבוץ את המשך הדיון בחוברת השינוי.

2. תקנון רכב
מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון ולאישור את תקנון הרכב. (הנוסח המפורט מצורף לדף זה)
ההצבעה בקלפי ולצורך קבלת התקנון נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

קישורים:
תקנון רכב
חוק עזר לחוף השרון (פיקוח על כלבים ובעלי חיים), התשנ"ד 1994
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 3 מיום 30.01.06 שהתקבלו בקלפי ביום 15.02.06

1. אושרה תוכנית הביקורת לשנת 2006 .

2. אושרה בחירתה של סיליה קסטין לועדת הביקורת.

החלטות שיחת קיבוץ מס' 4 מיום 13.02.06 שהתקבלו בקלפי ביום 15.02.06

1. אושר נוהל ההצבעה בקלפי לגבי ההצעה לשינוי אורחות החיים בגעש.

2. אושרה קבלתם למועמדות של קטי ואסף רובינסקי.

3. אושרה ההצעה להעברת השמירות בקיבוץ לגורם חיצוני.

4. אושרה פנייתו של חיים קופלוב לקבורתה של בת אחותו. (הוגש עירעור).

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב