קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תצאות קלפי 10 שנת 2007

12/09/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס'15 מיום 13.08.07 ומס' 17 מיום 10.09.07
1. צוות שיוך דירות
 

 84 דליה מורן

83 אוסנת נגרי

75 אמנון סירוטה

72 שי ברק

71 עמי קסטין

71 דני קייט

34 נירה קופלוב

13 אורנה לוין

 

  דליה מורן,אסנת נגרי, אמנון סירוטה ושי ברק נבחרו ביחד עם אוריאל אבני לצוות שיוך דירות

2. נהלי עובדי חוץ

75 בעד
21 נגד


התקבל תקנון נהלי עובדי חוץ

3. קליטה

א. עינת קופרמן – קבלה לחברות


126 בעד
9 נגד


עינת קופרמן התקבלה לחברות בגעש


ב. ערטל גולדברג – קבלה לחברות


128 בעד
7 נגד


ערטל גולדברג התקבלה לחברות בגעש

4. ועדה לבדיקת נושא הרכב


ריכוז הועדה – מאיה יערי


69 בעד
50 נגד


מאיה יערי נבחרה לרכז את הועדה לבדיקת נושא הרכב


99 בוריס מזור
96 רמי כהן
93 רמי מורן
87 לידי רובינסקי
76 שי ברק


בוריס מזור, מרדכי כהן, רמי מורן ולידי רובינסקי נבחרו לועדה לבדיקת נושא הרכב

שנה טובה!
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב