קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 5 שנת 2008, יום שני 11.02.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 13.02.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתו לחברות של אוריה טמים.
המזכירות ממליצה לקבל את אוריה טמים לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אוריה לחברות בגעש נדרשים רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


2. ערעור עזרא רבין על ההחלטה בדבר ניהול כספים במועצה הכלכלית
עזרא רבין מערער על החלטת האסיפה הכללית מס' 2 מיום 21.01.08 בנושא ניהול כספים במועצה הכלכלית.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור נדרשים התנאים הבאים:
1. רוב של 50%+1 מקולות המצביעים 2. לפחות 108 קולות בעד הערעור.


לדיון


מבנה ארגוני לקהילה
בהמשך לדיון שהתקיים באסיפה הכללית מס' 2 מיום 21.01.08 ולאור הערות החברים, המזכירות מביאה לדיון ולאישור את המבנה הארגוני של הקהילה.
המבנה הארגוני עומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ ובאתר האינטרנט של געש.
ההצבעה בקלפי ולאישור המבנה הארגוני נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.

 

מבנה ארגוני לקהילה
תרשים מבנה אירגוני
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 4 מיום 04.02.08:


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 4 מיום 04.02.08.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב