קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 11 שנת 2008, יום שני 19.05.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 21.05.08,בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות הקיבוץ.


לאישור


1. תוכנית הבינוי של השכונה החדשה
ו. תכנון מביאה לאישור את תוכנית הבינוי של השכונה החדשה לפי הפירוט הבא:
א. בשכונה הדרומית יבנו 18 יח"ד
ב. בשכונת המגדל יבנו 8 יח"ד
ג. באזור מחסן הנשק יבנו 4 יח"ד
ד. שטח הדירה :
1. דירת יחיד 80 מ"ר
2. דירת משפחה 110 מ"ר
התוכנית המפורטת מוצגת בחדר ישיבות במזכירות
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. תוכנית התנועה והחניות
ו. תכנון מביאה לדיון ולאישור את תוכנית התנועה והחניות.
כחלק מתכנית הפיתוח שאושרה ע"י הקיבוץ במסגרת תקציב התב"ר, אנו מציגים לאישור החברים שלוש אלטרנטיבות להסדרת תנועת כלי הרכב והחניות בקיבוץ. שלושת האלטרנטיבות אושרו בועדת תכנון, ואנו מבקשים כי האסיפה הכללית תכריע באיזה מהן לבחור. לפי שתיים מהחלופות המוצעות, יוכשר ציר תנועה מרכזי המקיף את הקיבוץ, אשר יותאם לתנועת כלי רכב ולאורכו מקומות חניה מוסדרים ומדרכה להולכי רגל. באלטרנטיבה א', מוצע כי הכביש הנ"ל יקיף את כל אזור המגורים בקיבוץ, ואילו באלטרנטיבה ב', מוצע כי קטע ממנו (זה המחבר את איזור בית התינוקות לאזור החניה הקיימת של בית הספר) יסגר כליל לתנועת כלי רכב. אלטרנטיבה ג', מציעה כי אזור המגורים כולו יהיה ללא תנועת מכוניות. ימוקמו מספר מרכזי חניה באזורים שונים על פי התוכנית המפורטת. התוכנית המפורטת מוצגת בחדר הישיבות במזכירות.
ההצבעה בקלפי ולאישור אחת מהחלופות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. עדכון מס פרוגרסיבי ואגרת קהילה, מצ"ב
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית הצעה לעדכון מס פרוגרסיבי ואגרת קהילה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


4. עדכון רשת הביטחון לחיילים מצ"ב
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית הצעה לעדכון רשת הביטחון לחיילים, מצ"ב.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

מס-הפרורסיבי, אגרת קהילה, רשת בטחון חיילים
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 9 מיום 07.04.08 ואסיפה כללית מס' 10 מיום 14.4.08 :


1. אושר מינויה של קרן רוט חשבת הקיבוץ למנהלת כספים של המועצה הכלכלית.


2. מרדכי כהן נבחר לכהן בועדת ביקורת במקומה של סיליה קסטין.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב