קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 19 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 19 מיום 16.08.09

 

נוכחים: פנינה מדבייר, הוגו לובל, דליה מורן, מיכי דרורי, חנה שושן, רמי כהן, רוני בוכמן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק. מוזמנת קבועה: הילה שחר.

סדר היום :


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 18 מיום 02.08.09
2. עדכון מצב התברים.
3. פניה של מלכה פריירה להפוך את המתפרה למגורים על חשבונה.
4. הצעה למימון בניה פרטית במגורים החדשים.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 18 מיום 09.08.09.


2. עדכון מצב ביצוע התברים בהשתתפות ערד סלוצקי
נמסרה אינפורמציה על ביצוע התברים (תקציב בלתי רגיל), פירוט בדף המצורף.
הוחלט לצרף למנהלת תברים חברת מזכירות – חנה שושן. הרכב מנהלת התברים: הילה שחר, מיכי דרורי, יוסף כץ, ערד סלוצקי ורלף וינר.


3. פניה של מלכה פריירה להפוך את המתפרה למגורים על חשבונה
המזכירות החליטה לא לקבל את פניתה של מלכה. הסיבה היא שעדין אין לקיבוץ תמונה רחבה לגבי פתרונות דיור לחברי הקיבוץ הצעירים שהקיבוץ התחייב לספק. כמו כן, קיימת הסתייגות לגבי המיקום שהוא מרכז הקיבוץ.


4. הצעה למימון חלק מהבנייה הפרטית בפרויקט ה- 30 יח'
הגדרות מרכזות על ההצעה:
1. הדייר מקבל את ההלוואה מבנק מסחרי רגיל.
2. ערבות הקיבוץ להלוואה עד 60,000 ₪.
3. המימון מיועד להוצאות שהן חלק בלתי נפרד מהבית.
4. הדיירים מעבירים את חשבונם לבנק.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב