קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 16 שנת 2008

30/10/2008
תוצאות הקלפי

תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 19 מיום 06.10.08

1. עידית אשד – חופשה מיוחדת (שנת חופש)


בעד 152
נגד 29


אושרה חופשה מיוחדת לשנה לעידית אשד

2. קליטה – נועה מזור קבלה למועמדות


בעד 154
נגד 19


נועה מזור התקבלה למועמדות בגעש

3. הקמת תאגיד/ענף "געש פיתוח חקלאות מים" – דגי נוי


בעד 140
נגד 42


אושר הקמת תאגיד/ענף "געש פיתוח חקלאות מים"

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב